Alle snakker om digitalisering, men hva skjer egentlig?

Vi snakker om det, vi leser om det og vi hører om det – men hva skjer egentlig rundt digitalisering?

Om du søker på digitalisering på Google, så får du opp enorme mengder artikler om hvordan du kan digitalisere bedriften din. Gjøre om dokumenter til digitale medier, skylagring, responsivt design og mobilitetsløsninger.

Dessverre ser vi at det er mange som fortsatt bare snakker om det, i stedet for å faktisk ta i bruk de enorme mulighetene man har i dag. Til og med ledere i det offentlige Norge ser ut til å snakke om det, diskutere det og krangle om det, uten å gjøre noe aktivt med det. Kan det være at de rett og slett ikke vet hva som skal til?

Lederfokus
Mange ledere bruker ofte fine ord og beskrivelser om hvordan fremtiden skal bli. Man skal digitalisere kommunen, bli mer effektive og ta i bruk mobil teknologi. Men når det kommer til å forstå hva dette krever og innse hvor man står i dag, så viser det seg fort at mange ikke har kompetansen som trengs. Og da stopper det fort.

I stedet for å få råd og hjelp av kompetente firmaer som har spesialisert seg på akkurat denne type oppgaver, så blir prosjekter og planer lagt på is. Og det gjør at gapet mellom nåsituasjonen og fremtidens krav til mobilitet stadig blir større. Den viktigste jobben for ledere er ikke nødvendigvis å opparbeide seg kunnskap om alt som har med digitalisering å gjøre, men derimot å stikke fingeren i jorda og forstå hvor stort dette gapet er, og oppsøke og omfavne løsningene som kan hjelpe til med å få tettet det.

Bridge the gap
Vi har møtt helseforetak med flere tusen ansatte som snakker om hvilke fantastiske muligheter som ligger i mobilteknologi, men som selv ikke har kontroll på mer enn 15 prosent av mobilparken. Og som blir presentert med en fiks ferdig løsning for å få kontroll på hele mobilparken, men som ikke ønsker å gå inn på en avtale som gjør at man må investere for å tjene. Man klarer ikke å se at det må brukes 10 kroner for å få en gevinst på opp mot 100 kroner eller til og med 1.000 kroner.  Og vi greier ikke la være å tenke: – klarer ikke, eller vil ikke?

Hederlig unntak
Dette er dessverre en trend vi ser i store deler av offentlig sektor, men heldigvis med spennende unntak. En stor kommune på Østlandet har forstått det, tatt det inn i ledergruppen, delegert ansvar og satt i gang en rekke prosjekter som har vist seg å være svært vellykkede. Dessverre er dette eksemplet foreløpig unntaket som bekrefter regelen.

Optimisme
Vi er selvfølgelig veldig optimistiske til hva som er mulig å få til med mobilteknologi. Teknologien har kommet langt, og utviklingen går stadig raskere. Dessverre greier ikke dagens ledere å holde tritt, og mange velger skylapper fremfor å søke råd og hjelp. Det som trengs er å skape en kultur i hele offentlig sektor rundt dette, og ikke minst klare å løsrive seg fra gårsdagens tankegods.

Ellers kan det fort bli slik: