DIBS rapport om Norsk e-handel 2016

Det er med stor nysgjerrighet vi i Mytos leser DIBS sin rapport om e-handel hvert år. Den gir alltid god innsikt i hva og hvor mye nordmenn handler på nett, og hvilke enheter de netthandler fra.

I år feirer e-handelsrapporten fra DIBS 10 år og det er ikke lite om har skjedd de siste årene. Norge er Nordens mest erfarne betalingsleverandør på nett og e-handelsmarkedet i Norge er nå større enn 90 milliarder kroner. Det er en vekst på over 16 % sammenlignet med fjoråret.

Vi presenterer her noen interessante data fra årets DIBS rapport, men anbefaler alle som jobber med e-handel, betalingsformidling og telecom å laste ned rapporten her

Hva handles egentlig på nett i Norge?
Av de 90 milliardene er fordelingen slik:

  • Reiser 49 milliarder ( 55%)
  • Varer 27 milliarder ( 30%)
  • Tjenester 14 milliarder (15%)

Reiser
Kjøp av reiser står igjen for den absolutte største e-handel omsetningen i Norge og den fortsetter å øke, i år med 7 %. Vi reiser mye, og ”alt” bestilles via nettet. Kollektiv og Taxi er kategorier innen reise som har en bemerkelsesverdig økning, mye takket være apper og tilgjengelighet fra tilbyderne.

Spill og abonnementtjenester
Pengespill i form av Casino, poker og online betting har økt innenfor tjenester, sammen med media. Veksten for abonnementstjenester som musikk, tv og videostreaming fortsetter, og flere mediehus opplever vekst innenfor kjøp av tilgang til artikler og abonnement på nettaviser.

Sport, fritid, hus og hjem
Det er fortsatt elektronikk og kjøp av bil/båt/MC som står for den største andelen av vareomsetningen, men sport og fritid og hus og hjem har en interessant vekst. Hver femte nordmann handler sport & fritidsprodukter på nett og menn bruker nesten dobbelt så mye penger på sportsartikler enn kvinner.

 Tjenester har størst utviklingspotensiale
Tjenester er den kategorien med størst utviklingspotensiale og den som spås å øke raskest i tiden fremover. Dette har en klar sammenheng med forbrukervaner og hvordan digitaliseringen baner vei for nye muligheter, blant annet innen telekom.

Hvorfor handler du på nettet?
Vi handler ikke lengre på nett fordi det er billigere, men fordi det er enkelt og tidsbesparende. Det er også enklere å sammenligne produkter og priser.

Hvem handler på nettet?
Handler mest: 35-44 år, handler minst: 66-74 år.

Hvordan handler vi?
Menn handler i like stor grad som kvinner på nettet, men ikke like ofte. I snitt handler 48 % med mobiltelefon og 24,5 % handler i apper. Denne måten å handle på øker i alle segmenter, men mest hos de eldre.

Hvordan betaler vi?
Det er ekstremt viktig med enkle betalingsløsninger for forbruker, hvis ikke kan det føre til avbrutte kjøp. Årsaker til avbrutte kjøp kan være at nettstedet ikke tilbyr forbrukers foretrukne betalingsmåte, at de krever registrering eller at det mangler viktig informasjon. Man bør tilby flere betalingsalternativer og kunden bør ikke måtte taste inn kortnummer på nytt ved gjentagende kjøp. Litt over en femtedel sier at de ville handlet mer i en nettbutikk dersom man slapp å oppgi kortnummer.

De tradisjonelle betalingsmåtene dominerer fortsatt. Kort brukes og foretrekkes mest, mens faktura og betaling via nettbank er på vei ned. Vipps og mcash ha økt kraftig både hva gjelder bruk og kjennskap i Norge, men Pay Pal dominerer fortsatt.

At handling via mobilen øker, er ikke overraskende for oss i Mytos. Dette kjenner norske bedrifter på kroppen hver dag, spesielt for tjenester som trekkes direkte av de ansattes mobilregning (dersom denne er dekket av jobben). Vi merker selv stor etterspørsel etter våre tjenester som hjelper norske selskaper å møte den nye mobile verden vi lever i.   

Kilde: DIBS.no, http://info.dibs.no/norsk-e-handel-2016