Vellykket innføring av Fakturakontroll DnB

Som Norges største bank og et av Nordens største finanskonsern, er DNB en ledende leverandør av finansielle tjenester gjennom en rekke kanaler. Dette krever at de er i forkant når det gjelder bruk av ny teknologi,  at de gir ansatte gode arbeidsverktøy, har klare mål og et godt og tydelig verdigrunnlag.

For å gi de ansatte stor mobil valgfrihet, og samtidig har god kostnadskontroll, valgte DNB i 2016 å ta i bruk Telenor Fakturakontroll utviklet og levert av Mytos AS. Bakgrunnen var et ønske om å bruke mindre tid på å kontrollere de ansattes mobilforbruk, samt fjerne begrensninger som de ansatte følte de hadde for å bruke mobilen også privat.

Prosjektet ble gjennomført med tett involvering fra HR, lønn og IT. En Mobil policy for hele selskapet ble utarbeidet, og de ansatte ble grundig informert. Implementeringen gikk smertefritt, og er i dag i bruk på over 7500 ansatte.

Uttalelse fra DnB:

– Innføringen av  Telenor Fakturakontroll har vært svært vellykket, og våre ansatte har nå full frihet til å bruke mobilen som de selv vil, samtidig som vi som arbeidsgiver ikke må bruke ressurser på å kontrollere forbruket.  Tidligere var dette en stor utfordring med så mange ansatte spredt over hele landet. Nå går dette helt automatisk. Vår lønningsavdeling importerer en fil en gang måneden, og våre ansatte får e-post hver måned med spesifikasjon av lønnstrekk. Det har virkelig forenklet vår håndtering av mobilforbruket.

Jan Tore Rysjedal
Innkjøpskonsulent