Gevinster ligger sjeldent i detaljene

Vi lever i en verden som utvikler seg raskt med stadig nye teknologiske løsninger som forenkler vår hverdag. Hvorfor går det likevel så tregt for norske selskaper og kommuner å utnytte seg av disse mulighetene?

Etter å ha arbeidet med salg og teknologi i over 30 år blir jeg fortsatt forundret over hvor vanskelig det er for mange å se det ”store bildet”.  Det finnes nyvinninger innenfor nesten alle samfunnsområder, men vi havner likevel ofte i en diskusjon rundt detaljer og småpenger.

Løft blikket og riv siloene

Jeg forstår at det er krevende å lede et selskap eller en kommune i 2017. Det er mange beslutninger som skal tas og mange hensyn å ivareta. Det som likevel bør prioriteres høyere er å ta et steg tilbake, bort fra detaljene og tall, og utforsk hva som er mulig å oppnå når man ser det store bildet.

Det er på tide å rive ned siloene mellom avdelinger, stillinger og prosesser. Teknologien gjør at alt kan snakke med alt, og mulighetene er enorme.

Små tiltak, store gevinster

Telenor har tatt en lederrolle i å løfte blikket, se de store sammenhengene og utnytte seg av teknologiske nyvinninger for å stadig forbedre seg. Et enkelt og litt morsomt eksempel på dette er at de tidligere i år installerte sensorer på alle toalettene på hovedkontoret på Fornebu for å se på bruksfrekvens opp mot renhold. Dette ga et veldig overraskende resultat. Toaletter som ble benyttet fire ganger pr. dag, ble vasket like ofte som de som ble brukt 40 ganger pr. dag. De har nå fått en stor gevinst ved å tilpasse renhold etter bruk.

Nytt år, nye muligheter

Det er frustrerende å daglig være vitne til selskaper og kommuner som skal spare på at ansatte ikke får dekket mobilforbruk, samtidig som de ansatte gjør oppgaver som kunne vært forenklet og effektivisert ved å ta i bruk mobil teknologi.

Gleden er desto større når vi opplever kunder som tar et skikkelig grep, og som evner å utnytte de teknologiske mulighetene som finnes for å effektivisere og samtidig gi de ansatte en bedre arbeidshverdag. Som for eksempel Vennesla kommune som har tatt grep.

Min klare oppfordring til ledere for 2018 er å ta et skritt tilbake, se det store bildet og utnytt de mulighetene som moderne teknologi legger til rette for. Det er slik dere skaper gevinster!

Sten-Åge Olsen
Salgssjef Mytos AS