Gode mobilbeslutninger i høyt tempo

Vi lever i en tid hvor endringer og nyheter kommer i et stadig høyere tempo. Mobilbransjen er intet unntak. Både mobilbruk- og teknologi er i rasende utvikling, og gir oss utfordringer og krav om å ta beslutninger på løpende bånd. For mange er det å ta gode beslutninger i dette tempoet vanskelig.

Som ildsjel i Mytos vil jeg slå et slag for «den gode beslutningen» – og hva er egentlig det? I en samtale med min sønn diskuterte vi hva som er forskjellen på de som lykkes og de som ikke lykkes, både i privatlivet og i jobbsammenheng, og vi ble raskt enige om at de som lykkes er de som tar flest gode beslutninger.

Hva er så en god beslutning?

Jeg liker å dele beslutninger inn i 4 kategorier, denne gang i jobbsammenheng:

  1. Beslutninger som er bra for deg selv, og bra for selskapet
  2. Beslutninger som er bra for deg, men dårlig for selskapet
  3. Beslutninger som er dårlig for deg, men bra for selskapet
  4. Beslutninger som er dårlig for deg, og dårlig for selskapet

Ut fra denne inndelingen er lett å se at vi gjerne vil ha flest av type 1. Dessverre er det flere som ender opp på 2 og 3, mens jeg håper at man unngår 4.

Nedprioriter egne behov

For at selskapet eller organisasjonen vi representerer skal nå sitt mål, må vi være villig til å sette egne behov og ønsker til side. Dette kan være vanskelig, men er ofte nødvendig. På lengre sikt vil man oppleve at det blir lettere å ta beslutninger som er bra både for deg og for selskapet.

Et eksempel på dette kan det være at en leder vender tommelen ned for digitalisering i selskapet enda det vil føre til mer kostnadsbesparende, sikrere og effektive løsninger. Høres smart ut, men digitaliseringen vil også føre til mindre administrasjon som igjen kan påvirke arbeidssituasjonen til flere i lederens avdeling. For å unngå ubehagelig nedbemanning og omstilling, kan denne lederen sette sitt eget behov først og stoppe utviklingen som absolutt ville tjent selskapet på lang sikt.

Sett selskapet i fokus

Skal vi oppnå suksess både privat og i jobb, ha fokus på den gode beslutningen, og tenk at du alltid skal forsøke å oppnå alternativ 1.

Utfordrende? Absolutt.
Verdifullt? Oh yes!
Spesielt i faser der teknologien gjør kvantesprang og menneskene løper etter.

/Sten-Åge Olsen