Riktig mobilpolicy gir opptil 100 prosent MVA-fradrag

Les hvordan du kan øke MVA-fradraget og spare store kostnader.

Ved å beregne riktig MVA-fradrag på de ansattes private mobilbruk, kan virksomheter spare store kostnader. Mange følger ikke regelverket til skattemyndighetene, og ender med å betale for mye MVA.

Vi har tatt en prat med Rolf Arentz-Hansen, oppdragsansvarlig i PKF Beckman Lundevall Revisjon AS, som forteller hvordan du kan øke MVA-fradraget og dermed spare kostnader.

Hvor mye er vanlig MVA-fradrag på ansattes private mobilforbruk?

Skatt øst har i ettersynsrapport uttalt at selv om virksomhetsbruken er stor, anser de at normal bruk utenfor arbeidstid og i ferier, medfører at maksimalt fradrag for MVA vil kunne utgjøre ca. 70 %. Dette har vært i tilfeller hvor den ansatte har fri telefon uten trekk for privat bruk. Det er da rimelig at bedrifter som gjennomfører trekk for privat bruk, vil få MVA-fradrag for en større andel av de resterende kostnadene.

Hva skal legges til grunn for beregning av MVA for privat mobil forbruk?

Når et selskap dekker mobiltelefon og bredbånd for ansatte, vil de ansattes private bruk ikke gi fradrag for MVA. Det er de ansattes faktiske bruk som bestemmer hvor stor del av merverdiavgiften som ikke er fradragsberettiget.

Betyr det at vi må dokumentere hver enkelt av de ansattes faktiske private forbruk?

Nei, det vil normalt medføre uforholdsmessig mye arbeid å dokumentere hver enkelt av de ansattes faktiske private bruk av mobiltelefon. Avgiftsmyndighetene aksepterer derfor at hvert enkelt selskap gjør en egen vurdering av den private bruken.

Kan man bruke sjablongreglene for mobilskatt?

Det er ingen sammenheng mellom den skattemessige sjablongregelen for beregning av privat fordel og den avgiftsmessige vurderingen. Man kan ikke bruke sjablongreglene for skattemessig innberetning av EKOM tjenester til å bestemme fradragsretten for MVA.

Hvilke fordelingsnøkler brukes som beregningsgrunnlag?

Aktuelle momenter ved utarbeidelse av fordelingsnøkler er stillingstype, reisevirksomhet, bruk av internett på mobil og sms i arbeidet, behov for å være tilgjengelig utenfor normal arbeidstid, behov for hjemmekontor via bredbånd, regler om begrenset privat bruk eller lønnstrekk for privat bruk.

Hvordan kan min virksomhet få en høyere fradragsandel?

Jo bedre verktøy den enkelte bedrift har for å følge opp kostnadene og analysere bruken av mobiltelefoner, jo lettere er det å få gjennomslag for den antatte private bruken bedriften anslår. Har virksomheten en restriktiv policy for trekk for privat bruk, vil man kunne forsvare fradrag for nærmere 100 %. Mytos’ løsninger med mulighet for enkelt å kunne gjennomføre trekk for privat bruk, er et utmerket eksempel på systemer som vil muliggjøre en høyere fradragsandel for MVA på EKOM tjenester.

Har du spørsmål om mobilpolicy? Ta kontakt med oss!

Om PKF Beckman Lundevall Revisjon AS

PKF Beckman Lundevall er en revisjons- og rådgivningsvirksomhet med klienter innen et bredt spekter av forretningsområder. Hovedtyngden av klientmassen er lokalisert i østlandsområdet, samtidig som de har større klienter med kontorer og avdelinger over hele landet.