Mobilskatt: en hemsko for digitaliseringen i kommunene

Den digitale disrupsjonen er i ferd med å sette eksisterende regler, normer og arbeidsmåter på prøve. Det gjelder ikke bare taxinæringen, betalingsløsninger og reiselivet – også i Kommune-Norge må vi forholde oss til at digitale løsninger skaper utfordringer så vel som muligheter.

Ønsker digitalisering
En konkret problemstilling er hvordan regelverket rundt mobilskatt stikker kjepper i hjulene for digitalisering av kommunene. Landets kommuner innser i økende grad at digitale løsninger kan spare tid og penger, og skape sikkerhet og en bedre hverdag for både kommuneansatte og brukere.

Det kan være hjemmehjelpen som via en app kan utveksle viktig informasjon om en bruker med den som var sist på vakt, læreren som med et enkelt tastetrykk kan gi viktige beskjeder til hjemmet via en felles digital plattform, eller et skjema som raskt og enkelt kan fylles ut via en app.

Men dette fungerer kun når de kommuneansatte har tilgang på gode, digitale arbeidsverktøy som dekkes av arbeidsgiver.

Vanskelig regelverk
I en undersøkelse som nylig ble gjennomført av Telenor i tre av landets kommuner sier hele 85 % av de ansatte at de ikke forstår reglene for mobilskatt. Det i seg selv er en utfordring.

Konserndirektør i Telenor Berit Svendsen uttalte i november til avisen Nordlys at skattlegging av mobilbruk kveler utviklingen i offentlig sektor. Mange offentlige ansatte velger å legge igjen arbeidsmobilen på jobb for å unngå å bli skattlagt, og ender opp med å kun bruke privat mobil. Det setter en effektiv stopper for innføring av digitale arbeidsverktøy.

Økt bevilgning i 2017
Digitalisering av kommunene er umulig å komme utenom. I revidert nasjonalbudsjett bevilger regjeringen 150 millioner kroner til digitaliseringsprosjekter i kommunene.  Er vi heldige vil noen av disse pengene benyttes til å tilrettelegge for en effektiv bruk av mobile verktøy. Likevel er jeg redd for at penger isolert sett ikke vil føre til store endringer, så lenge mobilskattereglene fortsetter å legge bånd på en utvikling som ønskes av både kommuner og brukere.

Dette kan få alvorlige konsekvenser i forhold til sikkerhet, kostnader og tidsbruk. Det er på høy tid å la regelverket bryne seg på Norge anno 2017 og se hvem som vinner.

Lars Ole Allum
Daglig Leder i Mytos AS