Mytos på listen over årets Gaseller

Høsten 2016 er vi i Mytos å finne på Dagens Næringsliv sin liste over årets Gaseller, en utmerkelse vi selvfølgelig er veldig stolte av. Dette vitner først og fremst om at vi har fornøyde kunder og et produkt som er etterspurt i markedet. Mytos har per i dag over 130 000 brukere, 600 kunder og 15 ansatte.

Gaseller er Dagens Næringsliv sin årlige prestisjefylte presentasjon og kåring av rasktvoksende og lønnsomme norske bedrifter. Gasellene beregnes og vurderes på bakgrunn av regnskapene for de fire siste årene og utmerkelsen krever blant annet en ryddig og god økonomi samt en jevn omsetnings økning.

Det kåres vinnere i alle landets fylker og fylkesvinnerne konkurrerer samtidig om å bli nasjonal vinner og tittelen ” årets gaselle bedrift”

En gasellebedrift må ha:

  • levert godkjente regnskaper
  • minst doblet omsetningen over fire år
  • omsetning på over en million kroner første år
  • positivt samlet driftsresultat
  • unngått negativ vekst
  • vært aksjeselskap

Tusen takk til alle kunder, samarbeidspartnere og ansatte som har bidratt til den lønnsomme veksten!

Les mer om kåringen her