Pressemelding 24. februar 2020: Swipp.com lanseres

Swipp-logo

Swipp.com: Verktøyet som gjør skatterapportering av bonuspoeng til en lek 

SAS EuroBonus gjør det enkelt for ansatte og bedrifter å oppfylle skatte- og rapporteringsplikten når bonuspoeng opptjent i jobbsammenheng brukes til private reiser og andre private kjøp. De er første kundeklubb som tar i bruk Swipp, og nå inviteres alle lojalitetsprogrammer til samme plattform.

Det norske programvareselskapet Mytos har utviklet verktøyet Swipp, som lanseres 20. februar. Swipp gjør det enkelt for ansatte og bedrifter å overholde de nye reglene om beskatning av naturalytelser som gjelder fra 1. januar 2019. 

SAS først med å ta grep for kundene

SAS EuroBonus er første lojalitetsprogram som er tilgjengelig i Swipp. Når en person på jobbreise opptjener bonuspoeng til sin private SAS EuroBonus-konto, drar den ansatte bonuspoengene (swippes) til jobbkontoen inne i Swipp. Poeng opptjent på private flyreiser sendes derimot til den private kontoen for bonuspoeng. 

Skatteplikten oppstår først når den ansatte bruker poeng fra jobbkontoen til å kjøpe private reiser eller andre ting. Da gjør Swipp det svært enkelt for den ansatte å overholde skattereglene, ved å hente ut de skattepliktige poengene og rapportere riktig kronebeløp til arbeidsgiver. 

– Vi er utrolig stolte over at SAS EuroBonus valgte Mytos til å løse et problem for deres mange reisende. Siden SAS ikke selv har noe direkte ansvar for at andre arbeidsgivere og deres ansatte oppfyller skatte- og rapporteringsplikten, vil jeg samtidig berømme dem for at de tok dette grepet, sier daglig leder Lars Ole Allum i Mytos. 

Alle kundeprogrammer kan utløse skatteplikt

Bonuspoeng for flyselskaper er imidlertid bare ett av flere eksempler på kunde- og lojalitetsprogrammer hvor den ansatte kan få skatteplikt når poeng opptjent i jobbsammenheng brukes til private kjøp. 

– Hoteller, bilutleie, dagligvarehandelen, kredittkortselskaper. Det er mange eksempler på aktører som gir ulike varianter av bonuspoeng basert på bruk. Dersom den ansatte legger ut for arbeidsgiver og får bonuspoengene privat – som så brukes til private kjøp – er hovedregelen at det oppstår skatteplikt for den ansatte og rapporteringsplikt for arbeidsgiver, sier Allum. 

Slik fungerer det: Gratis for ansatte – satser på bedriftskunder

Swipp er gratis tilgjengelig for alle på Swipp.com, og det er enkelt å knytte den til egen SAS EuroBonus-konto – og alle andre lojalitetsprogrammer som blir tilgjengelig der. Ved bestilling samtykker EuroBonus-medlemmer til vilkårene for Swipp, og Mytos får tilgang til API fra SAS for å lese transaksjonene på medlemmets EuroBonus-konto. 

Det koster heller ingenting å sende riktig beløp til arbeidsgiver, som får nødvendige data til å oppfylle rapporteringsplikten. Mytos vil derimot ta betalt for en løsning for arbeidsgiver, som gjør det raskt og enkelt å ivareta arbeidsgivers rapporteringsansvar uavhengig av hvilket lønnssystem de bruker. 

– Det som alltid har vært kjernekompetansen i Mytos, er å utvikle programvare som hjelper en arbeidsgiver med ulike lønnsrelaterte beløp hver enkelt ansatt har i jobben. Fakturakontroll for mobiltelefoni er kanskje det mest kjente eksempelet på hva vi har gjort før, der arbeidsgiver får både kontroll og effektiv hjelp til å ivareta rapporteringsplikten. En viktig egenskap ved alle Mytos-løsninger er å kunne levere datafiler til alle typer regnskaps- og lønnssystemer, sier Allum. 

Skatt på bonuspoeng: Slik er kompleksiteten 

Det er ingen liten rapporteringsbyrde arbeidsgivere er pålagt når de fra 2019 har fått ansvaret for at arbeidstakernes private bruk av bonuspoeng opptjent i jobbsammenheng blir skattlagt. Her er noe av kompleksiteten som arbeidstakere og arbeidsgivere må forholde seg til:

·  Bonuspoeng som er opptjent privat må skilles fra poeng opptjent gjennom jobben. Det er kun bruk av sistnevnte som er relevant for skattemyndighetene. 

·  Det er ikke skatte- og rapporteringsplikt dersom bonuspoeng brukes til å kjøpe varer og tjenester i jobbsammenheng. 

·  Arbeidstaker skal skattlegges først når bonuspoeng opptjent gjennom jobben blir brukt til privat kjøp av varer og tjenester. 

·  Det er markedsverdien av de kjøpte varene eller tjenestene som skal tillegges inntekten og skattlegges. Markedsverdien er hva kjøpet ville kostet den ansatte dersom det ble gjort uten bonuspoeng. 

·  Dersom arbeidsgiver har kjennskap til at bonuspoeng (opptjent gjennom jobben) er brukt til private kjøp, har arbeidsgiver ansvaret for å beregne markedsverdien. 

·  Arbeidsgiver skal rapportere arbeidsgiveravgift og gjennomføre forskuddstrekk av skatt på samme måte som for lønn av verdien av kjøpene gjort for bonuspoeng opptjent gjennom jobben. 

·  Arbeidsgiver har ansvaret for at arbeidstakerens skattepliktige beløp fra bruk av bonuspoeng blir rapportert til skattemyndighetene.

·  Bruken av bonuspoeng skal skattlegges som lønn. 

Mer informasjon 

Kontakt daglig leder Lars Allum i Mytos på tlf. 472 93 575 eller e-post lars@mytos.no

Om Mytos 

Mytos AS utvikler IT-løsninger som hjelper kunder med å forenkle og automatisere arbeidsprosesser som ellers ville vært svært ressurskrevende. Våre løsninger gjør det enkelt og effektivt å administrere ansattes mobilløsninger slik at ansatte selv får frihet til å bestille abonnement, mobiltelefoner, utstyr, tjenester og applikasjoner. Slik får arbeidsgiver full kostnadskontroll samtidig som både bedrift og ansatt overholder relevante regler og rutiner. 

Mytos er og skal fortsette å være den ledende aktøren i mobilmarkedet på å løse slike problemstillinger for arbeidsgivere og ansatte. Mytos opplever sterk vekst basert på vår strategi å videreutvikle vår software til stadig nye bruksområder og kundegrupper. Mytos er et datterselskap av Techstep ASA.