Sjekkliste for mobil sikkerhet i virksomheter

Mobiltelefonen er blitt arbeidstakerens viktigste verktøy. Den er en komplett supercomputer med tilgang til alt, nesten uansett hvor man befinner seg. Har virksomheter tatt inn over seg de sikkerhetsutfordringene dette byr på? Se vår sjekkliste og vurder om du bør iverksette noen tiltak i din virksomhet!

Alt vi i dag gjør på en PC kan vi også gjøre på en mobil. Applikasjoner blir utviklet først på mobilplattform, og så lager man en PC-versjon. Mobilen er tilgjengelig døgnet rundt, over alt, den tar ikke mye plass, den har lite behov for support og service, og man trenger en lader for å benytte den som et fullverdig arbeidsverktøy.

Dårlig mobil sikkerhet

Spørsmålet er om organisasjoner har tatt denne utviklingen – og utfordringen, inn over seg? Har man lagt til rette for at mobilen faktisk er den ansattes viktigste arbeidsverktøy og dermed inneholder mye sensitiv informasjon om virksomheten og kanskje deres kunder?

I en verden av PC-er og servere er det helt naturlig å tenke på sikkerhet, virus, back-up, versjonskontroll og adgangskontroll. Vi opplever likevel at når det kommer til mobil, er det overraskende mange som ikke har de samme kravene til sikkerhet.

Hva skjer for eksempel når en mobil blir mistet eller går i ”arv” til barn? Hvordan sikrer man at sensitiv informasjon ikke kommer på avveie? Hvilke rutiner finnes for sletting av alt innhold? Hvilke returordninger har man?

Sjekkliste for mobil sikkerhet

Det er viktig å få på plass et rammeverk for mobil sikkerhet i virksomheter. Her er noe av det du bør ha kontroll på:

  1. Har dere en strategi for mobil sikkerhet?
  2. Har dere anskaffet et såkalt EMM / MDM system?
  3. Har dere god tilgangskontroll?
  4. Har dere sentral distribusjon av apper?
  5. Har du en velfungerende bytteordning hvis en mobil er skadet?
  6. Har dere en god rutine for hva som skjer når en mobil blir stjålet eller mistet?

Kan du svare ja på disse spørsmålene har dere god kontroll. I motsatt fall: Nå kan du som kunde av Mytos også få hjelp med mobil sikkerhet gjennom vårt søsterselskap Techstep Nordic. Ta kontakt for en hyggelig prat!

 

 Sten-Åge Olsen
Mobil: 900 91 865
sten-age@mytos.no