Skal du lykkes med digitalisering må du få med de ansatte på laget!

Digitalisering og modernisering betyr å endre måten man jobber på, og å ta i bruk teknologi for å gjøre det. I mange tilfeller fører dette til usikkerhet, frykt og dermed motstand hos de ansatte. Med disse tre enkle tipsene kan du sikre at de ansatte forstår fordelene ved å bruke teknologi for å forenkle, forbedre og modernisere – og få dem med på laget!

Tips # 1 : Kunnskap
Det første og viktigste elementet for alle endringer er å sikre at alle ansatte får god opplæring om hva som skal endres. De må få kunnskap om prosessen, den nye måten å gjøre ting på, og bli involvert tidlig i prosessen. På denne måten skaper du trygghet og får ansatte som ønsker at organisasjonen skal lykkes.

Tips # 2 : Motivasjon
Det å lykkes med endringen handler ofte om motivasjon. Motivasjon kommer alltid innenfra hos den enkelte ansatte, og hvordan du trigger denne er en kritisk suksessfaktor. Dessverre blir dette undervurdert. Kanskje bør du involvere en organisasjonspsykolog i prosjektet, heller enn bare fagkompetanse.

Tips # 3 : En god plan
Albert Einstein sa en gang: «Dersom jeg hadde 60 minutter til å løse et problem, ville jeg benyttet 55 minutter til å definere nøyaktig hva problemet var, og 5 minutter til å løse det». Suksessen avhenger av det arbeidet man gjør i planleggingsstadiet, mer enn selve gjennomføringen. En god plan med riktig grad av involvering av de ansatte er nøkkelen til en suksessfull implementering.

Alle som har vært involvert i små eller store prosjekter vet hvor god følelsen er av å lykkes med et prosjekt. De ansatte er fornøyde, ledelsen er fornøyd, systemet fungerer og alt er fryd og gammen. Tilsvarende er det fryktelig kjedelig når det motsatte skjer. Skal du lykkes med digitalisering, er det helt avgjørende at du har med deg de ansatte i hele prosessen.

Skrevet av Sten – Åge Olsen, Salgssjef i Mytos.