Skatteregler for mobilbruk – kan du reglene?

Mann som trykker på telefonen sin

Å forstå skatteregler er ikke alltid helt enkelt og i noen tilfeller er det jammen ikke enkelt å vite om man følger loven til punkt og prikke med mindre man er skatteekspert. Mange bedriftsledere, økonomisjefer og lønningsmedarbeider får litt hakeslepp når vi lager en grundig analyse av nå-situasjonen. De blir rett og slett ganske lettet over at vi kom før bokettersynet fra skatteetaten.

Som daglig leder har man et viktig ansvar og det er din oppgave å påse at man overholder lover og regler. Et bokettersyn er en kjedelig prosess dersom det oppdages feil. Så hva er egentlig skattereglene for mobil?

En enkel oversikt: 

Regel #1 – 366 kr påslag
Alle som har dekket mobil og eller hjemmekontor av arbeidsgiver får et påslag på brutto inntekt på 366 kr  pr mnd. Uansett forbruk, antall mobiler, nettbrett eller hjemmekontor. Når den ansatte da for eksempel betaler 36 % skatt, vil kostnaden for jobbmobil være 131 kr pr mnd. Det er jo en kjempeavtale! Jeg kommer tilbake til et regneeksempel lenger nede.

 

Regel #2 – Innholdstjenester
Man kan bruke såkalte innholdstjenester for opp til 1000 kr før man må begynne å skatte for det man bruker utover denne grensen. Innholdstjenester er for eksempel nummersøk, stemmeavgivning via mobil, donasjoner, parkering, handel av brus/snop i automater og billettkjøp. Denne regelen har laget en del hodebry for mange bedrifter. Det er nemlig ganske vanskelig å holde oversikten over arbeidstakers forbruk av denne typen tjenester med mindre man tar i bruk systemer som gjør jobben for deg. Du kjenner deg kanskje igjen i dette?

 

Et eksempel på regel #1+2
Hva betyr så dette for en ansatt i en bedrift eller en kommune?

Ola Nordmann jobber i en bedrift og i kontrakten hans står det at han får med elektronisk kommunikasjon som et gode og Ola må betale skatt på dette godet. Men hvor mye skal han egentlig betale? Og hvor mye er verdien på dette godet?

Vi tar et lite regneeksempel:

 • Ola får et påslag på 366 kr på brutto lønn.
 • Så husker vi at han betaler på 36 % (gjennomsnitt i Norge)
 • Siden 366 x .36= 131 kr koster det 131 kr pr mnd for Ola å ha mobil via sin arbeidsgiver

Og hva får Ola og Kari da som regel?

 • En smarttelefon (koster i snitt 5000 kr i innkjøp – ca. 210 kr pr mnd over 2 år)
 • Inkluderte ringeminutter/SMS
 • En datapakke (nå ofte 5 GB eller 10 GB)
 • Spesialnummer (femsifrede, 800, 810, 815)
 • Utland
 • MMS
 • Innholdstjenester (firesifrede SMS-tjenester blir ofte trukket i lønn gjennom mobilpolicy)

Vi kan basert på dette regnestykket altså konkludere med at det lønner seg for Ola og Kari Nordmann å ha elektronisk kommunikasjon som del av arbeidskontraktene sine. Verdien om man skulle kjøpe det samme privat er nemlig ca. 800 kr per måned.

Hva må du som arbeidsgiver følge med på?

Nå har vi jo konkludert med at det er billigst for den ansatte å ha mobil via arbeidsgiveren sin, men er dette egentlig lønnsomt for arbeidsgiver? Helt enkelt: Ja. Det er mange fordeler ved å samle alle ansatte på samme mobiltjeneste:

 • Felles mobil plattform for alle
 • Plattform for å rulle ut apper og tjenester for alle ansatte
 • Bedre og enklere samhandling internt
 • Større grad av sikkerhet/GDPR
 • Digitalisering og effektivisering i praksis

La oss si du er den av arbeidsgiverne som tilbyr elektronisk kommunikasjon til dine ansatte, da er det et par ting du bør være obs på:

 1. Du er ansvarlig for at arbeidstakerne trekkes riktig i skatt.
 2. Du må også innberette riktig arbeidsgiveravgift.
 3. Du må kunne dokumentere at du faktisk følger lovene og reglene.

Hvis en av dine ansatte bruker langt mer enn 1000 kr på innholdstjenester er det faktisk du som står ansvarlig for at den ansatte skatter av dette. I tillegg endres satsen for arbeidsgiveravgiften dersom man har Ekom i kontrakten sin – dette er det også du som står ansvarlig for at overholdes. Sist men ikke minst så er du pliktig til å kunne legge frem dokumentasjon på at du følger loven.

Hvordan overholde alt dette uten å bruke mengder av tid?

Med kostnadskontroll har du som ansvarlig alltid 100 % oversikt over mobilkostnadene, og foretar automatisk lønnstrekk av privat bruk. I tillegg automatiseres rapportering av mobilskatt til myndighetene.

Målet med løsningen er å fjerne hodebryet for deg som er ansvarlige for bedriften og påse at du har en enkel måte få oversikt over de samlede mobilkostnadene, samt forenkle rapporteringsrutiner mot norske skattemyndigheter.