Behåll fördelarna och få en översikt över dina bonuspoäng

Swipp hjälper dig att separera EuroBonus-poängen som du tjänar på jobbet eller privat. Det blir lätt för dig som anställd att redovisa grunden för förmånebeskattningen till din arbetsgivare.

Gå till Swipp

Vad är mitt ansvar som arbetsgivare?

Ditt ansvar är att rapportera i A-meddelandet, göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgift. Det är också ditt ansvar att ha tydliga riktlinjer för förmåner.

Vad är mitt ansvar som anställd?

Ditt ansvar är att sortera alla dina intjänade EuroBonus-poäng från och med den 1 januari 2019. Du måste också rapportera poängen till din arbetsgivare och kontrollera att skattedeklarationen är korrekt när den lämnas in en gång om året.

Fördelar med Swipp

Företag

  • Företaget kan fortsätta erbjuda anställda en förmån genom att tjäna.
  • EuroBonus-poäng i arbete som anställda kan använda i ett privat sammanhang.
  • Företaget får automatiskt grunden för förmånebeskattningen (rapporten) från anställda.
  • Bidrar till att företag har tydligare riktlinjer för förmåner.

Anställd

  • Du kan fortsätta tjäna bonuspoäng på jobbet med gott samvete.
  • Du får dina intjänade EuroBonus-poäng sorterade på jobbet och privat.
  • Som anställd kan du enkelt rapportera grunden för förmånbeskattningen till arbetsgivaren.
  • Ditt företag har inte tillgång till dina EuroBonus-poäng, bara grunden för beskattning av förmåner.
Swipp gör bonuspoäng juridiskt enkelt!

Registrera dig

Registrera dig enkelt hos Swipp för att få en översikt över dina poäng.

Översikt

Logga in med din SAS Eurobonus-användare och se alla dina poäng.

Grensesnittet til Swipp-appen

Sortera poäng

Välj vilka poäng som tjänas in i ett privat eller arbetskontext.

Rapportera poäng

När du har använt poäng får du ett meddelande så att du kan rapportera användningen.