Vennesla kommune med vellykket innføring av Mytos

Vennesla kommune ligger i Vest-Agder og har ca. 14.500 innbyggere. I 2014 innførte kommunen Telenor Fakturakontroll fra Mytos for sine ansatte og har i dag 146 brukere av tjenesten.

Det som er unikt for Vennesla kommune er at de har tenkt på helheten når de har laget sin Mobile policy, og ikke bare laget trekk på Innholdstjenester. De lar alle ansatte velge å kjøpe seg opp til større datapakker, og dermed kan de ansatte bruke mobilen helt som om det var deres private, samt at de har et godt arbeidsverktøy.

Konsulent Liv Karin Leland i Vennesla Kommune er full av lovord om tjenesten som har gjort det mulig for de ansatte å følge utviklingen innen mobilbruk, og samtidig forenklet administrasjonen.

Enklere å bruke mobilen privat

–  Vi så at mobiltelefonen stadig mer overtok som et betalingsmiddel, og ønsket å legge til rette for at de ansatte kunne benytte denne muligheten med god samvittighet, forteller Leland.

Innføringen av Mytos ble godt mottatt hos de ansatte. – Det var nok noen som var skeptiske i begynnelsen, men når de ser hvordan det fungerer i praksis er de fleste positive, fortsetter hun.

Blant dem som setter stor pris på å benytte mobiltelefonen også privat, er Terje Vehus. Han driver med oppdrett av hunder på fritiden, og reiser i den forbindelse mye til Tyskland. – Jeg er glad for at jeg nå slipper å tenke på om jeg bruker mobiltelefonen jobbrelatert eller privat – det fikser Mytos, forteller han.

Lettere å følge skattereglene

En annen viktig grunn til at kommunen valgte å innføre Mytos, var at de hadde behov for å forenkle administrasjon og fordeling av mobilkostnader. Dette behovet opplever kommuneadministrasjonen at de nå får dekket.  – I tillegg må skattereglene følges, og det har vært en utfordring uten Mytos, forteller Leland.

Etter innføringen av Mytos bruker de ansatte mobiltelefonen mer enn før, både i form av databruk og kjøp via mobilregningen. Likevel har kommunen lavere mobilkostnader. Leland anslår at 50 % av de variable kostnadene nå blir belastet de ansatte.

Ansatte og innbyggere i førersetet

– Vennesla er en foregangskommune som virkelig setter sine innbyggere og ansatte i førersetet, sier Sten-Åge Olsen i Mytos. Han mener at en solid forankring i ledelsen, har vært en forutsetning for å lykkes. Kommunen har også involvert sine ansatte i prosessen, vært flinke på intern informasjon, og hatt dedikerte personer som har hatt ansvar både for implementeringen og den videre driften.

Olsen har latt seg imponere av deres evne og vilje til å modernisere og effektivisere administrasjonen, og samtidig oppnå besparelser som kommer innbyggerne til gode.
– Mange kommuner har mye å lære av Vennesla, mener han.

Leland er på sin side godt fornøyd med Mytos, og har ingen problemer med å anbefale løsningen til andre kommuner som lurer på hvordan de kan forenkle håndteringen av ansattes mobilkostnader.

 

Venstre bilde: Liv Karin Leland, konsulent i Vennesla Kommune. Bildet fra Vennesla kommune.

Høyre bilde: Terje Vehus, ansatt i Vennesla kommune. Fotograf: Steinar Kjelland.

Telenor Fakturakontroll er levert av Mytos.
Telehuset Vennesla er forhandleren til Vennesla kommune.